πεπερασμένος

EUth Trieste Lab: Giovani e iniziative di scambio

Costruisce il futuro attraverso attività culturali, spazi di condivisione professionali e un servizio scolastico di scambio e sopporto.

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

EN: Building the future of Trieste through a revival of cultural activities managed by young people and shared workspaces to develop professional projects. An interactive, educational public service for high school students where the best students help their peers.

  • Il futuro di Trieste si costruisce solo assieme e con i giovani.
  • Rilancio di attività culturali e aggregative rivolte e gestite dai giovani.
  • Attività ricreative, culturali, artistiche, musicali.
  • Spazi di condivisione del lavoro dove poter sviluppare progetti professionali.
  • Servizio pubblico interattivo scolastico per gli studenti delle scuole superiori In questo progetto gli stessi studenti più bravi potranno essere protagonisti aiutando i compagni.

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

EUth Trieste Lab: Giovani e iniziative di scambio

Costruisce il futuro attraverso attività culturali, spazi di condivisione professionali e un servizio scolastico di scambio e sopporto.

Δεν βρέθηκαν προτάσεις

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση