დასრულდა

სპორტი - ჯანსაღი ცხოვრების საწინდარი

გორის მუნიციპალიტეტის სოფ.ატენის, ქორდისა და ხელთუბნის ახალგაზრდების დაინტერესება/ჩართვა სპორტულ ღონისძიებებსა და აქტივობებში.

ვადები

ინფორმაცია

 1. პრობლემის აღწერა:  გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ქორდი, ხელთუბანი, ქვეში, ატენი) მცხოვრები მოსწავლე-ახალგაზრდები, ხელისშემშლელი გარემო-პირობების გამო,  ვერ ახერხებენ აქტიურად  დაკავდნენ სპორტით. აღნიშნული სოფლებიდან მხოლოდ ხელთუბანში არის სპორტული მოედანი, სადაც გაუმართავია სპორტული ინფრასტრუქტურა და საჭიროებს რესტავრაციას. აუცილებელია, რომ მომზადდეს აღნიშნული მოედნის რესტავრაციის პროექტი და მოხდეს ადვოკატირება ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და პოტენციურ დონორებთან. ჩამოთვლილ სოფლებში მცხოვრებ ახალგაზრდებს აქვთ თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზების პრობლემა. მოზარდებში ასევე დაბალია ინფორმაცია ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ.   გამოკითხვის შედეგად გამოვლინდა, რომ 13-20 წლის ასაკის ახალგაზრდების დიდ ნაწილს სპორტული ინფრასტრუქტურის პრობლემა აწუხებს.  გამოკითხვამ აჩვენა, რომ სპორტის სახეობათაგან მათ ყველაზე მეტად მოსწონთ ფეხბურთი და მონაწილეობას მიიღებდნენ ფეხბურთის ჩემპიონატში და მარათონში (სირბილში) . ხოლო გამოკითხულთან ყველამ დააფიქსირა პასუხი, რომ მონაწილეობას მიიღებდნენ ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ საინფორმაციო კამპანიასა და საჯარო ლექციებში. 

2.  პროექტის მიზანი: პროექტის მიზანია, გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებში (ქორდი, ხელთუბანი, ქვეში, ატენი) მცხოვრებ მოსწავლე-ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია და ადგილობრივი სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ხელშეწყობა.

3. მოსალოდნელი შედეგები:  მოსწავლეთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ, აღნიშნული პროექტის განხორციელება  ხელს შეუწყობს ადგილობრივ მოსწავლე-ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციას და მათ აქტიურ ჩართულობას სპორტულ აქტივობებში. ფეხბურთსა და მართონში მონაწილეობა კიდევ უფრო გაზრდის მათ ინტერესს სპორტისადმი.  პროექტის განხორციელების შედეგად, სპორტული აქტივობებსა და ლექცია-სემინარების საშუალებით გაზრდება 100–ამდე ახალგაზრდის ინფორმირებულობა ცხოვრების ჯანსაღი წესის შესახებ, რაც ასევე, მათ შესაძლებლობას მისცემს თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზება მოახდინონ.  ჩატარებული ადვოკატირების კამპანიის შედეგად, მოხდება ადგილობრივ ხელისუფლებისა და პოტენციური დონორების ინფორმირება, ადგილობრივი სპორტული ინფრასტრუქტურის გაუმართაობისა და  პრობლემის მოგვარებაში მათი როლის შესახებ. მათ  მიეწოდებათ სპორტული მოედნის რესტავრაციისთვის საჭირო მალასებისა და ხარჯთაღრიცხვის პროექტი. აღნიშნული პროექტი მოსწავლეებსა და ახალგაზრდებს შესაძლებლობას მისცემს დაინახონ და უფრო გააცნობიერონ თავიანთი როლი საზოგადოებისთვის პოზიტიური ცვლილებების მისაღწევად.  

მადლობა მონაწილეობისათვის!

ეს პროექტი უკვე დასრულებულია. მადლობა პროექტში მონაწილეობისთვის!

რეკომენდაციების მიღების ფაზა

ჩვენ მზად ვართ მივიღოთ თქვენგან რეკომენდაციები რჩევები და კონსულტაციები

0 0 2

ჯანსაღი ცხოვრება

Karlo91 ორშაბათი, 3 ივლისი, 2017
0 0 1

ახალგაზრები

Saxeli სამშაბათი, 4 ივლისი, 2017
0 0 0

კომენტარი

Vano სამშაბათი, 4 ივლისი, 2017
0 0 0

შეფასება

მარიამი სამშაბათი, 4 ივლისი, 2017
0 0 0

კომენტარი/შეფასება

Ertii სამშაბათი, 4 ივლისი, 2017
0 0 0

Comment

გორი სამშაბათი, 4 ივლისი, 2017
1 0 0

სპორტი

New სამშაბათი, 4 ივლისი, 2017
0 0 0

დაზუსტება

anigabedava28 ოთხშაბათი, 5 ივლისი, 2017
0 0 0

კომენტარი

tamar.sho ხუთშაბათი, 6 ივლისი, 2017
0 0 0

საბა

საბა გოლიჯაშვილი ორშაბათი, 10 ივლისი, 2017
0 0 0

კოოომეეენტააარიი

გოგი ორშაბათი, 10 ივლისი, 2017
0 0 0

სპორტიიი

ლანა გოგოლაძე ორშაბათი, 10 ივლისი, 2017
0 0 0

ახალგაზრდობა

ვატია ორშაბათი, 10 ივლისი, 2017
0 0 0

Iasashvili

იასაშვილი ორშაბათი, 10 ივლისი, 2017
0 0 0

სპორტი-ჯანსაღი ცხოვრება

შაკო ორშაბათი, 10 ივლისი, 2017

შედეგად გარემონტდება და კეთილმოეწყობა ატენის სკოლის სპორტდარბაზი

ახალგაზრდები აქტიურად ჩაერთვებიან სპორტულ აქტივობებში, გაუმჯობესდება ცოდნა ცხოვრების ჯანსაღი წესის აუცილებლობაზე.

 ახალგაზრდებს მიეცემათ საშუალება გამოიყენონ დრო პროდუქტიულად და სასარგებლოდ.

 


ამ ორგანიზაციის სხვა პროექტები