COMING UP: The OPIN guidelines

Замисли го ова: Градскиот совет планира формирање на младински центар, и ти мислиш дека младите треба да бидат вклучени во процесот на донесување одлуки. Но немаш искуство со  спроведување на ваков тип на проекти. Ти звучи познато ?

Со помош на упатства од OPIN вие ќе можете да спроведите успешни оnline проекти за младинско учество. Тој ќе ве води низ секој чекор на проектот и ќе ви обезбеди совети за тоа како да им пријдете на важни теми од поширок спектар. Совети за различни теми за проекти ќе бидат вклучени, еве некои од нив:

  • Мотивација
  • Вработување
  • Online модерирање
  • Заштита на личните податоци
  • Политичко влијание
  • И многу други...

Овие совети ќе бидат корисни за вас, без разлика дали сте аматер или имате претходно искуство со младинското учество. Тие се посебно насочени кон младинските работници во администрација и младинските организации, но другите, исто така, ќе имаат корист од нив.

Овој водич ќе биде достапен во два формати: Вие може  да го симнете или да го најдете во делот за Алатки за поддржувачи.