завршен

Отворање на кантини во средните училишта

По иницијатива на средношколците апелираме да се отворат кантини во средните училишта со цел да се подобри исхраната кај младите.

Временска рамка

информации

По иницијатива на средношколците апелираме да се отворат кантини во средните училишта со цел да се подобри исхраната кај младите.

Ви благодариме на учеството!

Овој проект е веќе завршен. Ви благодариме на сите што бевте дел од овој проект!

Отворање на кантини во средните училишта

/

Иницијаторот нема обезбедено информации за очекуваниот исход на проектот се’уште.

други проекти од оваа организација