πεπερασμένος

Отворање на кантини во средните училишта

По иницијатива на средношколците апелираме да се отворат кантини во средните училишта со цел да се подобри исхраната кај младите.

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

По иницијатива на средношколците апелираме да се отворат кантини во средните училишта со цел да се подобри исхраната кај младите.

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Отворање на кантини во средните училишта

/

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση