Συχνές ερωτήσεις

Πίνακας περιεχομένων

Η διαδικτυακή συμμετοχή αποτελεί ένα σύνολο διαδικτυακών εργαλείων λήψης απόφασης. Η ψηφιακή και κινητή συμμετοχή επιτρέπει στους πολίτες να παίρνουν μέρος σε περισσότερο αποτελεσματικές διαδικασίες λήψης απόφασης, ανεξάρτητα από τον χρόνο και τον χώρο. Νέοι άνθρωποι θέλουν να εκφράσουν τις ιδέες και τις απόψεις τους συγκεκριμένα, και οι περισσότεροι χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να επικοινωνήσουν. Η ενεργός νεανική συμμετοχή μπορεί να είναι αποτελεσματικά εφικτή μέσω ενός συνδυασμού διαδικτυακών εργαλείων και δια ζώσης δραστηριοτήτων. Εάν θα θέλατε να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να ενταχθείτε στην κοινότητα των επαγγελματιών της διαδικτυακής συμμετοχής, η ομάδα του Facebook "eparticipation" είναι φτιαγμένη για εσάς: https://www.facebook.com/groups/eparticipation/

Η OPIN είναι μία πανευρωπαϊκή πλατφόρμα νεανικής συμμετοχής διαθέσιμη για δημόσιους φορείς διοίκησης και οργανισμούς νεολαίας κάθε μεγέθους και επιπέδου για να ξεκινήσουν συμμετοχικές διαδικασίες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ξεκινήσουν τις δικές τους συμμετοχικές δραστηριότητες στην πλατφόρμα. Με τη χρήση της πλατφόρμας OPIN, οι δημοτικές αρχές, οι οργανισμοί νεολαίας, εκπαιδευτικοί οργανισμοί, λέσχες νέων και άλλοι παρόμοιοι οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να εμπλέξουν νέους ανθρώπους ενεργά σε διαδικασίες λήψης απόφασης διαδικτυακά. Η OPIN είναι μία συγκεντρωτική εργαλειοθήκη ψηφιακής και κινητής συμμετοχής, που εύκολα ενσωματώνεται σε ιστοσελίδες. Η OPIN παρέχει συμμετοχικά project σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Όλα τα επίπεδα συμμετοχικών διαδικασιών είναι διαφανή και υποστηρίζονται από το λογισμικό της πλατφόρμας OPIN:

  • Χαρακτηριστικά για ψηφιακή και κινητή συμμετοχή
  • Εύκολη ενσωμάτωση συμμετοχικών διαδικασιών στην ιστοσελίδα σας
  • Έξυπνη διαχείριση κοινότητας
  • Ενσωμάτωση μη διαδικτυακών εκδηλώσεων
  • Πολυτροπικές πληροφορίες για το project σας, το λογισμικό OPIN και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες βασίζονται στα λογισμικά Adhocracy και Flashpoll.

Η OPIN είναι αποτέλεσμα ενός ερευνητικού και καινοτόμου έργου με τίτλο: " EUth - Tools and Tips for Mobile and Digital Youth Participation in and across Europe". Το έργο εφαρμόζεται από 11 εταίρους σε 8 ευρωπαϊκές χώρες σε διάφορους τομείς.

Το έργο EUth χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας "Horizon2020". Στόχος του έργου EUth είναι η αύξηση των νέων ανθρώπων που εμπλέκονται στην πολιτική λήψη απόφασης και η αύξηση της εμπιστοσύνης στους ευρωπαϊκούς πολιτικούς θεσμούς. Το έργο EUth και οι εταίροι του ανέπτυξαν ψηφιακά και κινητά συμμετοχικά εργαλεία φιλικά προς τους νέους και τις νέες και ξεκίνησαν ελκυστικά συμμετοχικά project προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος. Η OPIN δημιουργήθηκε ως λύση για αυτούς τους στόχους. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.euth.net ή στην ενότητα "Σχετικά". Προκειμένου να παραμένετε ενήμεροι σε πρόσφατες εξελίξεις ακολουθήστε το EUth στο Facebook και το Twitter.

Αυτή τη στιγμή προσφέρονται τρεις συμμετοχικές διαδικασίες από την πλατφόρμα OPIN: "συλλογή ιδεών", "συνεργατική εργασία κειμένου" και "κινητή ψηφοφορία".

Για το συμμετοχικό σας project, μπορείτε να επιλέξετε μία ή περισσότερες από αυτές τις διαδικασίες και να καλέσετε ανθρώπους να λάβουν μέρος. Οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετάσχουν σε διαδικτυακές συζητήσεις, να σχολιάσουν, να κάνουν προτάσεις και να ψηφίσουν σε συγκεκριμένα ή ανοιχτά θέματα ή κείμενα. Τα αποτελέσματα των συζητήσεων και των ψηφοφοριών παρουσιάζονται με διαφανή τρόπο στην πλατφόρμα.

Ως το άτομο που πήρε την πρωτοβουλία, θα έχετε τη δυνατότητα να αναλάβετε τον ρόλο του συντονιστή, που σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε την κοινότητά σας, να στέλνετε μηνύματα στα μέλη σας, να σχολιάζετε στις προτάσεις τους και να ορίζετε την κατάσταση των προτάσεων που αποτυπώνονται (αποδεκτή, απορρίπτεται, σε συζήτηση, κ.λπ.). Μετά την ολοκλήρωση μιας συμμετοχικής διαδικασίας, η διαδικασία μπορεί να κλείσει από τον διαχειριστή.

Εάν θέλετε να ξεκινήσετε μία νέα συμμετοχική διαδικασία στην πλατφόρμα OPIN το 2016 ή το 2017. παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info(at)opin.me. Θα ήμασταν χαρούμενοι να σας βοηθήσουμε περαιτέρω. Εάν επιθυμείτε να λάβετε μέρος σε μία υπάρχουσα συμμετοχική διαδικασία, το πιο πιθανό είναι να προσκληθήκατε μέσω ενός αυτοματοποιημένου μηνύματος από τον οργανισμό σας. Ακολούθησε τις οδηγίες από το μήνυμα-πρόκληση. Αφότου εγγραφείτε στην πλατφόρμα OPIN, θα εισέλθετε στη συμμετοχική διαδικασία του οργανισμού σας. Κατόπιν έχετε τη δυνατότητα να εκφράσετε την άποψή σας, να ψηφίσετε και να σχολιάσετε σε άλλες ιδέες.

Η πλατφόρμα OPIN σας επιτρέπει να προσκαλέσετε νέα μέλη στη διαδικασία συμμετοχής σας στην πλατφόρμα. Φυσικά, αυτό πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων και του απορρήτου. Σας ζητούμε να ελέγξετε αν οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται στον οργανισμό σας ή στον δήμο σας. Η εισαγωγή ενός χρήστη ακολουθεί τα εξής βήματα:

  • Προετοιμασία ενός αρχείου excel με τις βασικές πληροφορίες των συμμετεχόντων (συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων χρήστη, των διευθύνσεων ηλεκτρονικών ταχυδρομείου και των ρόλων των χρηστών στη συμμετοχική διαδικασία)
  • Κείμενο πρόσκλησης που θα αποσταλεί αυτόματα και που είναι τυποποιημένο
  • Και τα δύο θα πρέπει να αποστέλλονται στο opin (at) liqd.de τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από την ημερομηνία που θέλετε να αρχίσετε τη συμμετοχική διαδικασία.

Οι οργανισμοί που εφαρμόζουν την εισαγωγή χρήστη λαμβάνουν ένα πρότυπο αρχείο excel καθώς και ένα πρότυπο για το κείμενο της πρόσκλησης. Επιπλέον θα παρέχεται ένα επεξηγηματικό κείμενο. Όταν διεξάγεται η εισαγωγή χρήστη, ένας μοναδικός λογαριασμός OPIN δημιουργείται αυτόματα για κάθε συμμετέχοντα στη λίστα excel. Ένα μήνυμα πρόσκλησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκδίδεται από την OPIN και αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συμμετέχοντος. Αυτό το e-mail περιέχει ένα κείμενο πρόσκλησης που προσφέρεται και που βασίζεται σε ένα πρότυπο, καθώς και έναν σύνδεσμο με το συμμετοχικό project και ένα προ-δημιουργημένο κωδικό πρόσβασης. Μόλις ο χρήστης κάνει κλικ στον σύνδεσμο αυτό, ο λογαριασμός χρήστη ενεργοποιείται αμέσως και του ζητείται να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης.  Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι η εισαγωγή χρήστη μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στις διαδικασίες «συλλογή ιδεών» και «συνεργατική εργασία κειμένου».

Καθώς η OPIN αναπτύσσεται ως μέρος του ερευνητικού έργου «EUth- Tools and Tips for Mobile and Digital Youth Participation in and across Europe» πρέπει να παρέχουμε ανώνυμα ονόματα χρήστη για όλους τους συμμετέχοντες ηλικίας κάτω των 18 ετών. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα χρηστών των συμμετεχόντων στο πρότυπο-excel είναι ανώνυμα σε περίπτωση που κάνετε χρήση της εισαγωγής χρήστη.

Η OPIN προσφέρει τρεις βασικές συμμετοχικές διαδικασίες: «συλλογή ιδεών», «συνεργατική εργασία κειμένου» και «κινητή ψηφοφορία». Οι διαδικασίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω δύο εργαλεία λογισμικού: το λογισμικό Adhocracy, το οποίο παρέχει στην OPIN μία διαδικτυακή λειτουργία για ηλεκτρονική συλλογή ιδεών και συνεργατική εργασία κειμένου, και την εφαρμογή κινητών τηλεφώνων FlashPoll που επιτρέπει τη γρήγορη σχετική διεξαγωγή κινητών ψηφοφοριών.

Η «συλλογή ιδεών» είναι προς όφελος της συμβουλευτικής νέων σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα ή τη διεξαγωγή μιας διαδικασίας θέσπισης ενός προγράμματος. Η λειτουργικότητα των διαδικασιών της OPIN επιτρέπει στους νέους και τις νέες να υποβάλλουν και να αναπτύξουν προτάσεις, να σχολιάσουν υπάρχουσες ιδέες και να ψηφίσουν.

Η «συνεργατική εργασία κειμένου» είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τις οργανώσεις νεολαίας, τα συμβούλια νέων ή τους φορείς δημόσιας διοίκησης που συχνά αναπτύσσουν έγγραφα θέσεων, ανακοινώσεις-δηλώσεις ή προγράμματα εργασίας με νέους και επιθυμούν να είναι σε θέση να κάνουν τα παραπάνω με τη βοήθεια των ψηφιακών εργαλείων. Η διαδικασία επιτρέπει στα άτομα που έλαβαν την πρωτοβουλία να δημιουργήσουν ένα σχέδιο κειμένου, παράγραφο ανά παράγραφο, στην πλατφόρμα. Στη συνέχεια μπορούν να προσκαλέσουν νέους και νέες να σχολιάσουν κάθε παράγραφο και να ψηφίσουν τα καλύτερα σχόλια.

Η «κινητή ψηφοφορία» παρέχει ένα γρήγορο τρόπο για τη συμμετοχή της νεολαίας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων με ψηφοφορία βάσει του τόπου. Η FlashPoll αποτελεί μία δωρεάν εφαρμογή για κινητά, που μπορείτε να κατεβάσετε από το App store και το Play store. Επιτρέπει σε αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις να δημιουργήσουν επαγγελματικές, χωρικά τοπικές έρευνες και να τις προωθήσουν στην τοπική νεολαία σε καθορισμένες στιγμές και τόπους, έτσι ώστε να μπορούν να απαντήσουν στη ψηφοφορία άμεσα από τα κινητά τους τηλέφωνα.

Η OPIN προς το παρόν είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά, Δανέζικα, Γαλλικά, Σλοβένικα, Γερμανικά, Σουηδικά και Ιταλικά. Παρόλα αυτά, ως μία πραγματικά ευρωπαϊκή πλατφόρμα, στόχος μας αποτελεί να ξεπεράσουμε τα γλωσσικά όρια και να παρέχουμε την OPIN σε όσο το δυνατόν περισσότερες γλώσσες. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την OPIN στην μητρική σας γλώσσα, μπορείτε να μας βοηθήσετε. Παρακαλούμε επικοινωνήστε translation[at]opin.me /opin[at]liqd.de για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συμμετοχή στη διαδικασία της μετάφρασης του λογισμικού.

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών μας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι θα χειριστούμε τα δεδομένα σας με προσοχή και ευαισθησία προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας. Η OPIN φιλοξενείται σε Ευρωπαϊκούς Διακομιστές, όπου ισχύει η ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων. Κάθε λογαριασμός στην OPIN συνδέεται με μία επαληθευμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κάθε χρήστης δημιουργεί έναν λογαριασμό με έναν κωδικό πρόσβασης.

Για την εγγραφή ζητούμε τα ακόλουθα δεδομένα: μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έναν κωδικό πρόσβασης (ο κωδικός δεν εμφανίζεται σε μορφή απλού κειμένου),καθώς και ένα όνομα χρήστη. Σας ζητούμε ρητά, όταν επιλέγετε ένα όνομα χρήστη να χρησιμοποιείτε ένα ψευδώνυμο, έτσι ώστε τρίτα μέλη και άτομα να μην μπορούν να αναγνωρίσουν το πραγματικό σας όνομα από αυτές τις πληροφορίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο, το απόρρητο των ανηλίκων και περαιτέρω ζητημάτων, παρακαλούμε ανατρέξτε στην: Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους Όρους Χρήσης.

Η OPIN θα αναπτυχθεί σε τρεις φάσεις, γεγονός που μας επιτρέπει να διασφαλίσουμε την αρχή της συμμετοχής κατά τον σχεδιασμό. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την ανατροφοδότηση των χρηστών για κάθε μία από τις φάσεις. Η OPIN ξεκίνησε το 2016, ενώ η τελική έκδοση αναμένεται στα τέλη του 2017. Εάν επιθυμείτε να ακολουθήσετε την ανάπτυξη, υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές:

Το blog και τα νέα μας στο www.euth.net

facebook.com/euth.net

Twitter @euthnet