πεπερασμένος

Celebrating our local community - Preparation Meeting

Our local council is hosting a 3-day celebratory event, the main activities will be held in the local square. The aim is to bridge the generation gaps to strengthen the bond within the local communit…

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Due to the fact that nowadays, the majority lead a hectic lifestyle and has lost touch with the tight knit aspect in your local neighbourhood/community, the local council will be hosting this 3-day celebratory event. Called: Celebrating our local community.

Therefore, we are inviting you for a planning meeting to discuss the 3-day event. We are encouraging you to write what you'd like be discussed during the meeting. The different point will be used to formulate the meeting's agenda. 

Επικοινωνία για ερωτήσεις

Simon Schembri

Aġenzija Żgħażagħ, Triq il-Kbira San Ġużepp, Santa Venera

Τηλέφωνο: 99787253

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δικτυακός τόπος

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Rating phase

All ideas will be taken into account.

The suggestion you will be making during the OPIN project will be used by the Kemuna local council to set the agenda for the meeting about 'Celebrating Our Social Community

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση