πεπερασμένος

Which topics do you think should be tackled/discussed at the GCHSS Youth Hub?

On a daily basis at the GCHSS Youth Hub, young people get to participate in various discussions. Through Eparticipation, we'd like to hear from you what topics, issues and subjects you would like to …

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Agenzija Zghazagh is conducting an eparticipation project through which young people can share their views and ideas. At the GCHSS Youth Hub, on a daily basis, young people get to participate in various discussions. Through Eparticipation, we'd like to hear from you what topics, issues and subjects should be tackled during this scholastic year. Your views matter to us.

Participating is really easy. Log in to OPIN.ME through FB or Google+ and generate a proposal.  

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Propose topics you wish to see tackled during the Quality Time Sessions?

At the GCHSS Youth Hub on a daily basis young people get to participate in various discussions. Through Eparticipation, we'd like to hear from you what topics, issues and subjects should be tackled during this scholastic year. Your views matter to us.

Your suggestions will be useful for us to plan an interesting schedule of discussions, activities and debates that matter to you. If you'd like more information about this eparticpation project  you are welcome to drop by at the GCHSS Youth Hub and ask for Loren, the youth worker.  


άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση