αρχειοθετημένα

NWM ALICANTE- BEST PRACTICES : Visual identity

During this NWM meeting, you have 6 topic brainstormings on "Best practices" to be shared. As gathering best practices never ends, you can still give ideas until December 4!

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

During this NWM meeting, you have 6 topic brainstormings on "Best practices" to be shared. 

As gathering best practices never ends, you can still give ideas until December 4! 

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Gathering best practices on Visual identity

During this NWM meeting, you have 6 topic brainstormings on "Best practices" to be shared. As gathering best practices never ends, you can still give ideas until December 4!

Δεν βρέθηκαν προτάσεις

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση