finished

Κοινωνική ενσωμάτωση

Προτείνετε μέτρα τα οποία να μπορούν να συμπεριληφθούν στο Σχέδιο Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία (ΕΣΝ)!

Timeline

info

O Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου με τη σύσταση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία (ΕΣΝ) 2017-2022, η οποία υιοθετήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 18 Μαΐου 2017, συμβάλλει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης και εξειδικευμένης πολιτικής για τους νέους της Κύπρου, ηλικίας 14-35 ετών .

Συνεχής επιδίωξη του ΟΝΕΚ είναι, οι νέοι να καταστούν βασικοί εταίροι στη χάραξη, υλοποίηση και παρακολούθηση των πολιτικών που τους αφορούν μέσω εκτενούς διαλόγου με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Σ’ αυτή τη φάση, θα θέλαμε να μας πείτε αρχικά ποιες προτεραιότητες ανά Ενότητα θα πρέπει να εφαρμόσει άμεσα η κυβέρνηση,  μέσα από το πρώτο τριετές Σχέδιο Δράσης 2017-2019 και τι συγκεκριμένα μέτρα εισηγείστε εσείς να προωθήσει.

Η πρότασή σας να είναι ξεκάθαρη και να απαντά στα ερωτήματα: ποιος, τι, με ποιο τρόπο / πώς, πότε. Ταυτόχρονα μπορείτε να ψηφίζετε τις προτάσεις που κατατίθενται, επιλέγοντας έτσι την καλύτερη κατά την άποψή σας.

Η γνώμη σας θα μεταφερθεί στη Δια-υπηρεσιακή Ομάδα Εργασίας, για να ληφθεί υπόψη κατά την ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης.

Μία από τις Ενότητες της ΕΣΝ είναι η Κοινωνική Ενσωμάτωση. Προωθεί τις αρχές της ισοτιμίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκειμένου να περιοριστούν – και ιδανικά να εξαλειφθούν – οι κοινωνικές διακρίσεις προς τους νέους.

Οι Στόχοι της Ενότητας αυτής είναι:

  1. Διασφάλιση ισοτιμίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  2. Δημιουργία κουλτούρας που να προωθεί την κοινωνική ενσωμάτωση

Οι Προτεραιότητες που έχουν θέσει οι ίδιοι οι νέοι είναι:

  1. Να υπάρχει διαρκής ενημέρωση και πληροφόρηση των νέων αναφορικά με τα δικαιώματα όλων των ομάδων με λιγότερες ευκαιρίες ή και που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.
  2. Να αναπτυχθούν δράσεις οι οποίες να συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση και συμμετοχή των νέων  με λιγότερες ευκαιρίες ή και που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.
  3. Να αναπτυχθούν δράσεις που να συμβάλλουν στον περιορισμό των αποκλεισμών μεταξύ των Ε/Κ και Τ/Κ νέων.
  4. Να προωθηθούν δράσεις κοινωνικής  ενσωμάτωσης και απόρριψης του κοινωνικού αποκλεισμού στο σχολικό περιβάλλον.
  5. Να προωθηθούν ενέργειες και δράσεις οι οποίες θα πολλαπλασιάσουν την ικανότητα των υπό κοινωνικό αποκλεισμό απειλούμενων ομάδων για κοινωνική συμμετοχή (π.χ. ειδικός εξοπλισμός, προδιαγραφές δομημένου περιβάλλοντος, κτλ).
  6. Να αξιοποιηθούν η δημιουργική έκφραση, οι τέχνες και η εκμάθηση ξένων γλωσσών ως μέσα σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας.
  7. Να προωθηθεί η συμμετοχή ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες σε προγράμματα κινητικότητας με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

Thanks for participating!

This project is already over. Thanks a lot to everyone for taking part in the project!

Η άποψή σας μετρά!

Μελετήστε τις προτεραιότητες για τη "Κοινωνική Ενσωμάτωση" στο πεδίο "information" και καταγράψτε συγκεκριμένη εισηγήση, απαντώντας στα ερωτήματα: ποιος, τι, πώς, πότε & ποια προτεραιότητα της ΕΣΝ εφαρμόζει. Ταυτόχρονα, ψηφίστε τις υπόλοιπες προτάσεις.

Για την εφαρμογή της ΕΣΝ έχει συσταθεί ο μηχανισμός παρακολούθησης τον οποίο συντονίζει ο ΟΝΕΚ. Σ’ αυτόν συμμετέχει η Δια-υπηρεσιακή Ομάδα Εργασίας για τη Νεολαία (αποτελείται από όλες τις κρατικές υπηρεσίες) και θα διοργανώνονται διαβουλεύσεις με τους νέους για τη δική τους συμβολή (μέσω της υφιστάμενης πλατφόρμας αλλά και ομάδων εστίασης, συναντήσεων, Συνόδων κλπ).

Μέσω του μηχανισμού θα αναπτύσσονται τα Σχέδια Δράσης (ΣΔ), θα συντονίζεται και θα παρακολουθείται η πρόοδος υλοποίησης της ΕΣΝ. Θα δημιουργηθούν δύο ΣΔ, διάρκειας τριών (3) ετών το καθένα. Τα Σχέδια Δράσης θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα αναμενόμενα αποτελέσματα, δείκτες, δράσεις και προϋπολογισμό.

Οι απόψεις σας θα μεταφερθούν στη Δια-υπηρεσιακή Ομάδα Εργασίας, για να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη των ΣΔ.Τα ΣΔ θα ανατροφοδοτούνται κατά διαστήματα και οι ιδέες σας θα χρησιμοποιούνται για εμπλουτισμό τους σε οποιοδήποτε στάδιο.


other projects from this organisation