Зошто е важно учеството?

Нашата визија е демократска култура во која активното учество е возможно за сите.

Зошто учество?

Учеството на граѓаните во политичките одлуки – доколку е правилно организирано – води до полегитимни, иновативни и поцврсти одлуки. Ја одржува демократијата во живот преку олеснување на дијалогот меѓу граѓаните и донесувачите на одлуки за конкретните одлуки што треба да се донесат и политиките што треба да се креираат.

Зошто младинско учество?

Со цел да се промовира демократското граѓанство и да се поттикнат младите луѓе активно да влијаат на условите под кои живеат, важно е да им се понудат платформи и начини за вклучување во политичкото одлучување. Младите често се недоволно застапени во потрадиционалните процеси на учество, кои генерално се креирани за да ги вклучат граѓаните од сите возрасти. Затоа, потребни се напори за вклучување на младите во политичките одлуки.

Слушнете го нашиот подкаст: Иднината на е-учеството

Добредојдовте во серијата на ДИГИ подкасти. Во оваа епизода ќе зборуваме за важна тема, а тоа е иднината на електронското учество. Денешниот гостин е Јуха Кивиниеми од финската организација Верке.

Јуха Кивиниеми

Juha Kiviniemi

Јуха Кивиниеми е експерт за дигитална младинска работа од Верке, кој е национален центар за експертиза за дигитална младинска работа во Финска. Јуха е ентузијаст на Maker кој има страст да донесе попрактично технолошко образование на полето на младите и ги застапува новите начини на граѓанско учество на младите. Кога Јуха не обучува младински работници ниту во Финска, ниту пошироко, тој најверојатно може да се најде во неговата домашна работилница во Хелсинки како чепка со најновите технологии или прави нешто од кожа.

Tекстовите и ресурсите на оваа веб страница се финансирани од Европската Комисијата, како дел од проектот Еразмус+ DIGY и се објавени под следнава лиценца:

License and Logos long