finished

Хуманитарни музички настани во училиштето

По одржаната работилница со група млади што се одржа во Скопје ,се собраа неколку идеи и од страна на младите се укажа потребата за нивно партиципирање во хуманитарни натани во рамките на самото уч…

Timeline

info

Настани во кои самите средношколци ќе можат да организираат протолколи,место,датум, време и учесници на самиот настан.

Хуманитарниот аспкт ке биде застапен во секоја форма  и облик на делување.

Социјалниот аспек на дружба, комуникација и подобро запознавање е клучна алка во реализирањето на настанот

Contact for questions

Маја Стојаноска

Telephone: 078366324

Email

Thanks for participating!

This project is already over. Thanks a lot to everyone for taking part in the project!

Хуманитарни музички настани во училиштето

Преку демократско гласање се постави оваа идеа како клучна во кохезирање на социјалниот аспект-дружење на младите и хуманитарниот аспект -да се помогне,да се биде хуман

No proposals found

The initiator hasn’t provided information on the expected outcome of the project yet.

other projects from this organisation