πεπερασμένος

Evaluation Open Summit

We would like to know what do you think of the Open Summit

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

We would like to know what do you think of the Open Summit and OPIN. 

Also, to do this evaluation, we naturally thought of using the OPIN app! 

Thank you for participating!

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Evaluation Open Summit

We would like to know what do you think of the Open Summit and OPIN.  Also, to do this evaluation, we naturally thought of using the OPIN app :) Thank you for participating!

Δεν βρέθηκαν προτάσεις

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση