πεπερασμένος

TOOLS

How to combine online and offline participation methods?

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Participants of the Open summit on youth eParticipation in Europe “Future is Now” are invited to brainstorm and share their ideas. You have the chance to give your input even if you cannot participate in all of the discussion groups. Your ideas will be reviewed and discussed in the group. They are the basis for our 12 statements that will be presented by the end of the day.

The discussion group TOOLS will take place on thursday at 16:00 - 17:45 in room Seminar II.

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Vote on ideas

Have a look through the ideas that were proposed and vote for what you think would be best

The three recommendations which were proposed by the Tools group are:

 


  • To the developers:

It needs to be more accessible by allowing organizations to personalize it and make the results more visible.

 


  • To decision makers and practicioners:

Participation processes should start at the local level and at the everyday reality of youth.

 


  • To Practicioners  and Decision Makers:

We always should meet in person first with young people and follow-up with the results.

 


άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση