πεπερασμένος

IMPACT

How to embed new communication channels into (old) traditional structures of decision-making?

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Participants of the Open summit on youth eParticipation in Europe “Future is Now” are invited to brainstorm and share their ideas. You have the chance to give your input even if you cannot participate in all of the discussion groups. Your ideas will be reviewed and discussed in the group. They are the basis for our 12 statements that will be presented by the end of the day.

The discussion group IMPACT will take place on thursday at 16:00 - 17:45 in room Kupelsaal Nord.

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Vote on ideas

Have a look through the ideas that were proposed and vote for what you think would be best

The recommendations that were proposed by the Impact group are:

 


  • Inclusion: Promote inclusive participatory culture through diversified (virtual & physical) channels of communication which ensures accessibility for everyone.

 


  • Policy making: Use digital participation tools to ensure decision making processes are made open, transparent, responsive, easy, accountable and clearly linked to outcome and FUN

 


  • Follow-through: Deliver concrete results quickly, share them on an open portal,broadcast to wider social media and potential actions taken.


άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση