πεπερασμένος

Messages to Donald Trump - What would you like to tell him?

Take your chance and post your message to Donald Trump! Comment on others' posts and rate! Will forward the bundle of messages to him end of August 2018.

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Take your chance and post your message to Donald Trump! Comment on others' posts and rate! Will forward the bundle of messages to him end of August 2018.

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Rating Questions

Feedback of questions

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση