πεπερασμένος

Katerega projekta si želiš?

V prihodnosti si želimo organizirati še več podobnih dogodkov, ki bi privabili mlade. Zato vas vabimo, da nam podate vaše mnenje, želje, ideje...

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Na Klišeju deluje skupina aktivistov, ki mesečno organizirajo projekte. Vsak posameznik se glede na lastne kompetence, želje, ideje odloči katere projekte bo organiziral. Klub vsemu, so projekti namenjeni vam, članom. Zanima nas katerih projektov si želite, ali vsaj na katerih področjih bi želeli da več delujemo. Je to šport, kultura, sociala, zabave? Podajte svoje predloge ali ideje, saj lahko le tako ustvarimo projekte, ki bi se jih tudi vi udeležili! 

Prav tako lahko podate tudi ideje kakšnih popustov bi si še želeli kot član Klišeja v UO Litija! Katere popuste lahko izkoristite ta trenutek lahko preverite na mesečnih informatorjih na zadnji strani ali na http://klise-klub.si/.

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Zbiranje mnenj in predlogov

Prosimo vas za objavo vašega mnenja in o predlogih za podobne dogodke v prihodnosti.

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση