πεπερασμένος

Klišejev motivacijski vikend

Kje si želite naslednjega motivacijskega vikenda?

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Kliše za vse aktiviste vsako leto organizira delovno-motivacijski vikend, ki je namenjen medsebojnemu spoznavanju aktivistov. Letos smo se odločili, da bomo lokacijo izbrali skupaj s pomočjo aktivistov, saj želimo oditi na lokacijo za katero je največ zanimanja.

 Za več informacij o prihodnjih dogodkih si lahko ogledate http://klise-klub.si/ ali na mesečnem informatorju.

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Anketa to prihodnjem delovnem vikendu

Na voljo je več lokacij na katerih je možno izpeljati delovni vikend, aktiviste prosim za njihov izbiro

Δεν βρέθηκαν προτάσεις

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση