πεπερασμένος

Dve novi javni avtobusni liniji v občini Litija

Občina Litija je, v sodelovanju s SŽ ŽIP d.o.o. in Ministrstvom za infrastrukturo, s 3.1.2018 uvedla javni linijski prevoz potnikov na relacijah Gabrovka – Litija in Vače – Litija ter v obratnih sme…

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Občina Litija je, v sodelovanju s SŽ ŽIP d.o.o. in Ministrstvom za infrastrukturo,  s 3.1.2018 uvedla javni linijski prevoz potnikov na relacijah Gabrovka – Litija in Vače – Litija ter v obratnih smereh.

Prevoz se trenutno izvaja poskusno, za obdobje enega leta. Prevoz je prve tri mesece za potnike brezplačen, kasneje bo ena vožnja stala 1 €.

Sprašujemo vas kako ste zadovoljni z uvedbo novih dveh linij ter ali omenjeni avtobusni prevoz uporabljate? Veseli bomo tudi drugih komentarjev v povezavi z javnim prometom v naši občini.

 

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Zbiranje mnenj in predlogov

Sprašujemo vas kako ste zadovoljni z uvedbo novih dveh linij ter ali omenjeni avtobusni prevoz uporabljate? Veseli bomo tudi drugih komentarjev v povezavi z javnim prometom v naši občini.

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση