πεπερασμένος

Klišejevih 20 z Big Foot Mamo

Klišejeva zabava z Big Foot Mamo ob 20-obletnici delovanja kluba je za nami! Si bil z nami? Ker si želimo v prihodnosti organizirati še več podobnih dogodkov za mlade, vas vabimo, da nam zaupate svo…

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Pri Klišeju smo v soboto, 2. 12. 2017 skupaj z vami obeležil 20-letnico delovanja študentskega kluba. Na zabavi so se nam pridružile glasbene zasedbe Joker Out, Avven, Artenigma in seveda Big Foot Mama. Praznovanju se vas je pridružilo več kot 1300 iz vseh generacij.

V prihodnosti želimo organizirati še več takšnih in podobnih dogodkov, ki bi spodbujali aktivnost mladih. In tu pridete na vrsto vi.

Zaupajte nam svoje mnenje o dogodku:

Kaj vam je bilo všeč?

Ste kaj pogrešali?

Vas je kaj zmotilo?

Podajte svoje predloge za izboljšanje! S skupnimi močmi bomo tudi v prihodnosti poskrbeli za nepozabno dogajanje v Šmartnem in Litiji. 

 

Za vaš čas se vam že vnaprej iskreno zahvaljujemo.

Vaš Kliše

 

Več informacij o zabavi in vseh preteklih dogodkih pa si lahko pogledate na:

-https://www.facebook.com/events/504771256549263/

-http://www.wakeupparty.si/

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Zbiranje mnenj in predlogov o Klišejevih 20 z Big Foot Mama.

V prihodnosti si želimo organizirati še več podobnih dogodkov. Z vašim predlogi bomo bolje izvedli prihodnje dogodke in jih naredili še boljše.

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση