πεπερασμένος

Umfrage: Ins Ausland gehen mit Erasmus+

Bei dieser Umfrage geht es darum herauszufinden, wo Studenten überall mit Erasmus+ ihr Auslandssemester verbringen.

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Dies ist ein Beispielprojekt zur Darstellung der Funktionalität von Umfragen auf OPIN.

Aus diesem Grund fragen wir euch nach euren Erfahrungen, wo ihr mit dem Erasmus+ Programm für ein Auslandsstudium wart.

Diese Umfrage bezieht sich nicht auf die EU, die Europäische Kommission oder das Erasmus+ Programm.

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Wo wart ihr mit dem Erasmus+ Programm, um im Ausland zu studieren?

Hier geht es darum zu zeigen, wo und warum junge Menschen am Erasmus+-Programm teilgenommen haben. Diese Umfrage ist nicht mit der EU, der Europäischen Kommission oder dem Erasmus+ Programm verbunden. Es ist ein Beispiel dafür, wie Umfragen auf OPIN funktionieren.

Σχόλια

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση