πεπερασμένος

Ideas on a Map: Change your city!

we want to change the schoolyard. Propose your ideas of where to build what!

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

we want to change the schoolyard. Propose your ideas of where to build what!

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

vote: which idea should we build

rate the ideas to decide what to build

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση