πεπερασμένος

Idea collection

Share your wild ideas in our example process. Add images to your ideas and vote them.

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

This is the information page. It should give the user some infos about the context of the participation project.

The info text:

  • is always visible
  • the frontpage of the project if no phase has started yet
  • can contain formatted texts, lists and images
  • should guide your particpants through the basic porcess

If your process is privat, the users can still see the information of your project, only the content is hidden. So you should use the information to motivate them to join the project.

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Collect ideas

This phase allows to use all features of an idea collection (add, rate and comment).

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση