πεπερασμένος

more colour for our neighborhood!

we want to paint the public wall in the our neighborhood! What should we paint? Let's all decide together!

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

The wall in our neighborhood needs colour to brighten up the atmosphere! We want everyone to be part of the decision what we could paint so we can all be satisfied with the new look.

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

which idea should be put into pratice?

which idea do you like? rate your favorite ideas! the idea with the majority of votes will be painted!

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση