dokončano

Strategija za mlade občine Lukovica

Zbiranje idej in predlogov za oblikovanje vsebine strategije za mlade v naši občini

Časovnica

informacije

Strategija za mlade je pomemben dokument, ki bi mladim v občini zagotovil boljše pogoje za življenje.

V tem projektu bomo zbrali vse  ideje in predloge glede vsebine občinskega strateškega dokumenta za mladino ter jih kasneje ob pripravi vključili v sam dokument.

Področja, ki jih strateški dokument pokriva so naslednja:

  • Izobraževanje
  • Zaposlovanje mladih
  • Stanovanjska problematika mladih
  • Mobilnost mladih
  • Prosti čas, šport in kultura
  • Informiranje
  • Zdravje in dobro počutje mladih

 

Hvala za udeležbo!

Ta projekt je že zaključen. Najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali na projektu!

Zbiranje idej in predlogov

Napiši svoje želje in ideje - kaj bi bilo dobro vključiti v strategijo?

0 0 2

Izobraževanje

GeorgeII 22. september 2017
0 0 5

Zaposlovanje mladih

GeorgeII 22. september 2017
0 0 3

Mobilnost mladih

GeorgeII 22. september 2017
0 0 3

Informiranje

GeorgeII 22. september 2017

Vaše ideje in predloge bomo upoštevali ob sami pripravi dokumenta strategije za mlade Občine Lukovica, ki bo v naslednjem letu posredovan v sprej občinskemu svetu Občine.


drugi projekti te organizacije