Φάση ιδέας

Μπορεί να έχετε μία ασαφή ιδέα για ένα έργο ηλεκτρονικής συμμετοχής που θέλετε να εκτελέσετε. Π.χ. Υπάρχει μία ερώτηση που πρέπει άμεσα να συζητηθεί με τους νέους. Ή νιώθετε πως η ενσωμάτωση των νέων έχει γίνει πολύ σύντομα και θα θέλατε να το αλλάξετε αυτό και αναρωτιέστε πώς μπορεί να γίνει αυτό: αυτό είναι που ονομάζουμε «φάση της ιδέας». Η πρώιμη φάση ενός συνεργατικού έργου - είτε είναι ψηφιακό ή αναλογικό - υποτιμάται συχνά κατά λάθος και δεν λαμβάνει τη σωστή προτεραιότητα. Αν έχετε ξεκάθαρη εικόνα του σκοπού του έργου και της επιρροής που θέλετε να επιτύχετε, η πιθανότητα να φτάσετε επιτυχώς τους στόχους του έργου σας αυξάνεται.

Θέστε ρεαλιστικούς στόχους για το έργο σας

Θα πρέπει να ρωτήσετε τον εαυτό σας την ακόλουθη ερώτηση: Τι θέλετε να πετύχετε με το έργο; Εν ολίγοις, αυτό έχει να κάνει με την επιρροή. Όσο πιο ξεκάθαρα και ρεαλιστικά ορίζετε αυτούς τους στόχους, τόσο ευκολότερο θα γίνει για εσάς να σκιαγραφήσετε επιτυχώς τα χρειαζούμενα βήματα του έργου ώστε να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Καθώς ασχολείστε ξεκάθαρα με την ηλεκτρονική συμμετοχή και το OPIN ειδικότερα - βεβαιωθείτε πως οι στόχοι σας μπορούν να επιτευχθούν με τις λειτουργικότητες του OPIN.

Μπορείτε πάντα να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό δοκιμής και να παίξετε λίγο με τις δυνατότητες που προσφέρει το OPIN. Επίσης, σας προτείνουμε αυστηρά να περιηγηθείτε στο εγχειρίδιο και να δείτε τις κατευθυντήριες γραμμές.

Σκιαγραφήστε τη διαδικασία του συμμετοχικού σας έργου από το Α έως το Ω

Η ηλεκτρονική συμμετοχή αναφέρεται κυρίως στη συμμετοχική μέθοδο που πραγματοποιείτε. Για την επιτυχή εκτέλεση του έργου, χρειάζονται όντως ξεκάθαρες δεξιότητες διαχείρισης έργων - το ίδιο κατά την εκτέλεση αναλογικών, συμμετοχικών έργων: Θα πρέπει να έχετε μία ξεκάθαρη ιδέα σχετικά με τον σκοπό του έργου σας, την επιρροή που θέλετε να επιτύχετε και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό. Αυτό σημαίνει πως τώρα είστε έτοιμοι να κάνετε μία πρόχειρη σκιαγράφηση της διαδικασίας από το Α έως το Ω η οποία φυσικά θα πρέπει να ταιριάζει με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Ένα καλό σημείο έναρξης είναι η σύνταξη μίας σύντομης περιγραφής έργου, 2-3 σελίδων. Σε αυτήν την περιγραφή, θα πρέπει να συμπεριλάβετε:

 • Το υπόβαθρο του έργου
 • Την ιδέα του έργου και τους σκοπούς του
 • Η μέθοδος (OPIN – ή ακόμη πιο λεπτομερώς: ποιες λειτουργικότητες του OPIN και ίσως πώς σχεδιάζετε να τις συνδυάσετε με άλλες, επιπρόσθετες μεθόδους. Όπως συμβάντα πρόσωπο-με-πρόσωπο)
 • Τον προϋπολογισμό
 • Το χρονικό όριο

12 Χρήσιμες συμβουλές που πρέπει να σκεφτείτε κατά τη διάρκεια της φάσης ιδέας

 1. Λάβετε τη συμμετοχή στα σοβαρά!
  Μην ρωτάτε ποτέ μία ερώτηση στην οποία δεν θέλετε μία απάντηση! Όταν έχετε την ερώτηση, είστε υποχρεωμένοι να προσπαθείτε και να την κάνετε να αξίζει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Περισσότερα εδώ
 2. Κρατήστε τα νέα άτομα στο κέντρο αυτών που κάνετε!
  Αυτό σημαίνει πως πρέπει πάντα να συμπεριλαμβάνετε και να έχετε την προοπτική των νέων στο μυαλό σας όταν λαμβάνετε αποφάσεις για το έργο σας. Συμπεριλάβετε νέα άτομα από την ομάδα σας από την αρχή και κατά τη διάρκεια κάθε βήματος!
 3. Να είστε ξεκάθαροι στο/ους σκοπό/ούς σας από την αρχή
  Για να ορίσετε σωστά τον σκοπό του έργου σας, θα πρέπει να κατανοήσετε και να καταγράψετε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην οποία επιθυμείτε να λάβουν μέρος τα νέα άτομα. Περισσότερα εδώ
 4. Ρυθμίστε ρεαλιστικούς σκοπούς για το έργο σας
  Όσο πιο ξεκάθαρα και ρεαλιστικά ορίζετε τους στόχους σας, τόσο πιο εύκολο θα είναι για εσάς να ορίσετε επιτυχώς τα χρειαζούμενα βήματα του έργου ώστε να φτάσετε στο επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα. Περισσότερα εδώ
 5. Να είστε ξεκάθαροι για τον δικό σας ρόλο
  Ως διευκολυντής, π.χ., μίας διαδικασίας νεανικής ηλεκτρονικής συμμετοχής, θα πρέπει να δράτε ως ένας «αμερόληπτος διαμεσολαβητής» και να μην επιδιώκετε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ως αμερόληπτος διαμεσολαβητής, θα πρέπει να είστε αμερόληπτοι τόσο στα μάτια των νέων ανθρώπων όσο και στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.
 6. Σκιαγραφείστε τους νέους συμμετέχοντες
  Ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα να λάβετε υπόψη είναι κατά πόσο η ομάδα των νέων συμμετεχόντων θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικών όλων των νέων ατόμων, για παράδειγμα, στον δήμο σας. Το να έχετε μία ισορροπημένη αντιπροσωπευτικά ομάδα των νέων που συμμετέχουν στο έργο σας θα κάνει τα αποτελέσματα πιο νόμιμα πολιτικά. Περισσότερα εδώ
 7. Σκιαγραφείτε τους υποστηρικτές σας ανάλογα της ισχύς τους λήψης αποφάσεων
  Ακόμα και όταν η ισχύς λήψης αποφάσεων έχει υποστηρίξει το έργο σας από την αρχή, είναι ακόμα υψηλά σημαντικό να σκιαγραφήστε ποιοι είναι οι πραγματικοί σας υποστηρικτές. Περισσότερα εδώ
 8. Ασφαλείστε πόρους για το έργο σας
  Η ασφάλιση ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων είναι μία πρόκληση που εξαρτάται από το συγκείμενο. Ένας πολύ χρήσιμος τρόπος να ξεκινήσετε είναι ερχόμενοι σε επικοινωνίας με το Εθνικό σας συμβούλιο νέων (Πληροφοριών). Διαθέτει εμπειρία στο να δίνει συμβουλές σε αυτά τα ζητήματα και κανείς δεν ξέρει το περιβάλλον για τη συμμετοχή των νέων στη χώρα σας καλύτερα. Περισσότερα εδώ
 9. Εμπλέξτε τους νέους στην ιδέα του έργου σας
  Θα πρέπει να δοκιμάσετε την αρχική ιδέα του έργου σας στην ομάδα-στόχος, να τους αφήσετε να την προκαλέσουν και ζητήστε για τα σχόλιά τους. Αυτός είναι ένας τρόπος να αποφύγετε να έχετε μία μη ελκυστική ιδέα και να φτιάξετε ένα έργο στο οποίο οι νέοι θα θέλουν όντως να πάρουν μέρος όταν πραγματοποιηθεί. Περισσότερα εδώ
 10. Προσκαλέστε την ισχύ λήψης αποφάσεων
  Θα πρέπει επίσης να δοκιμάσετε την ιδέα σας στους υποστηρικτές σας με ισχύ λήψης αποφάσεων και να τους δώσετε την ευκαιρία να παρέχουν σχόλια. Περισσότερα εδώ
 11. Ενημερώστε το σχέδιο του έργου σας
  Και μιλήστε για αυτό σχετικά με τους νέους αντιπροσώπους και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Αρχικά, διασφαλίζει τη διαφάνεια στη διαδικασία και, δευτερευόντως, και οι δύο ομάδες μπορούν - μακάρι - να δουν ότι τους ακούσατε. Περισσότερα εδώ
 12. Ενσωματώστε την αξιολόγηση σε κάθε φάση του έργου σας
  Αυτό ισχύει ιδιαίτερα αν το έργο τρέχει σε μεγαλύτερη χρονική περίοδο. Οι κύριες ερωτήσεις που πρέπει να ρωτήσετε τον εαυτό σας (και την ομάδα σας) είναι: Τι πήγε καλά; Τι θα μπορούσε να πάει διαφορετικά; Περισσότερα εδώ

Όλα τα κείμενα και οι πόροι σε αυτόν τον ιστότοπο έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ DIGY και δημοσιεύονται με την ακόλουθη άδεια χρήσης:

License and Logos long