πεπερασμένος

ადგილობრივ საჭიროებებზე მსჯელობა

5 კომისიის მიერ წარდგენილი პრობლემის აღწერის ირგვლივ მოხდება მოწვეული სტუმრების მოსაზრებების მიღება.

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

ვებინარის მიზანია ახალგაზრდების მოსაზრებების შესწავლა და დაფიქსირება საჭიროებებთან და პრობლემებურ საკითხებთან დაკავშირებით.

შედეგად მოსალოდნელია:

•გავიგოთ ადგილობრივი ახალგაზრდების შეხედულებები

•გავაუმჯობესოთ ან უფრო განვავრცოთ ჩვენი ანალიზია

•თანამშრომლობა ადგილობრივ ახალგაზრდებთან

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

მოსაზრებების გაცვლა და მსჯელობა

პრობლემის გაცნობის შემდეგ მოწვეული მონაწილეები კომენტარის სახით წერენ საკუთარ მოსაზრებებს და სცემენ პასუხებს დასმულ შეკითხვებზე.

0 0 6

ინფორმაციის ნაკლებობა ახალგაზრდებში

განათლება და ახალგაზრდების ინფორმირება
Viola 06/02/2021
0 0 9

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση