πεπερασμένος

თავისუფალი ინიციატივის ადგილი

აქ შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ თქვენი ინიციატივები ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

თქვენი ინიციატივა შეიძლება ეხებოდეს ნებისმიერ საკითხს, როგორც ტრენინგს ისე საერთო აქტივობას. არ არსებობს რაიმე შეზღუდვა (კარგი გაგებით :)

გახსოვდეთ, რომ შემოთავაზებული ინიციატივე უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს:

  • იყოს მარტივი საორგანიზაციო თვალსაზრისით;
  • მისი განხორციელება უნდა იყოს შესაძლებელი თებერვალ-მარტამდე;
  • მოითხოვდეს მეტწილად ჩვენ რესურს;
  • მისი განხორციელება უნდა შეგვეძლოს ერთობლივად.

გაგიჩნდათ იდეა თუ რისი გაკეთება შეგვიძლია ერთობლივად, ატვირთეთ აქ და ერთად მივიღოთ გადაწყვეტილება.

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

ხმის მიცემის ეტაპი

თვეში ერთხელ მოხდება შემოთავაზებულ იდეებზე ხმის მიცემა და გადაწყვეტილების მიღება ხმათა უმრავლესობით.

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση