πεπερασμένος

იდეათონი

იდეათონი მიზნად ისახავს მოხალისეობის იდეების მხარდაჭერას.

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

იდეათონის მონაწილეებს შესაძლებლობა ექნებათ წარადგინონ საკუთარი იდეები და მიიღონ უკუკავშირი. იდეები, რომლებიც ყველაზე მეტად უპასუხებენ ჟიურის მიერ განსაზღვრულ კრიტერიუმებს, მიიღებენ  ფინანსური მხარდაჭერას მათ განსახორციელებლად.

იდეათონის ფარგლებში მონაწილე გუნდები იმუშავებენ საკუთარი იდეების ფორმულირებაზე, რომელთაც ციფრული პლატფორმის მეშვეობით წარუდგენენ ჟიურის. ჟიური დაკომპლექტებულია ადგილობრივი ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენლებით. ხმის მიცემის შედეგად გამოვლინდება მაქსიმუმ სამი გამარჯვებული გუნდი, რომელიც მიიღებს ფინანსურ მხარდაჭერას საკუთარი იდეების განსახორციელებლად.

იდეათონის მთავარი საკითხებია:

  • სამოქალაქო ჩართულობის დაბალი დონე ახალგაზრდებში;
  • შიდა მიგრაცია ანუ ახალგაზრდების გადინება;
  • ლუდომანიის (აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულობა) პრობლემა ახალგაზრდებში;
  • დაბინძურების პრობლემა.

იდეა უნდა შეესაბამებოდეს შემდეგ კრიტერიუმებს:

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

შეგროვების ფაზა

ეს არის თქვენი იდეის წარდგენის ადგილი. ეცადეთ მაქსიმალურად დეტალურად აღწეროთ თქვენი იდეა. დაიწყეთ ზოგადით და დაიყვანეთ კონკრეტულამდე.

ამ ნაწილში გამოქვეყნდება ბრეინსტორმინგის შედეგები

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση