πεπερασμένος

Santuario della Madonna di Monserrato

Migliorare l'accesso ad un bellissimo luogo di culto elbano

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Il Santuario della Madonna di Monserrato è una chiesa che si trova nei pressi di Porto Azzurro nell'isola Elba. 

Il sentiero è innacesibile per gli anziani, disabili e madri con passegino.

La classe III MAT è alla ricerca di colaborazioni per migliorare il sentiero d'acceso.

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Come possiamo rendere piu accessibile il sentiero ?

Il sentiero si presenta con gradoni alti e molti sassi;

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση