πεπερασμένος

Fortezza del Giove, una meraviglia da esplorare.

Progetto di riqualificazione di un bene storico.

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

La Fortezza del Giove è un bene storico architettonico medievale nel comune di Rio Marina, posto sulla sommità di una collina lungo la strada che congiunge Rio nell'Elba alla frazione di Cavo. Fu presumibilmente edificata nel 1459 per volere di Jacopo III Appiano, alfine di controllare il canale di Piombino e l'entroterra minerario dell'Elba orientale ma fu utilizzato anche come luogo di rifugio per la popolazione del vicino villaggio di Grassera che rimase duramente colpito dalle invasioni del 1534 e 1553 da parte dei turchi guidati da Barbarossa e Dragut. La classe terza del liceo scienze applicate vorrebbe trovare un modo per riqualificarlo e farlo conoscere.

Attualmente è in stato di abbandono e degrado.

 

 

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

In che modo possiamo riqualificare questo bene storico?

Servono interventi di manutenzione ordinaria, di ristrutturazione, di valorizzazione generale. Occorre far conoscere meglio questo sito.

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση