πεπερασμένος

Capo Poro teatro di guerra elbano

raccolta di idee per riqualificare Capo Poro

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Capo Poro é un luogo che ospita vecchie strutture militari, come ad esempio bunker e i resti di un sistema difensivo costiero.

Si trova sul crinale del Monte Poro (158m), a Campo nell'Elba.

Per arrivare al sito bisogna percorrere un sentiero arduo e poco facilitato, in salita e con manto sconnesso.

Inoltre il sito attualmente si presenta poco pulito.

Gli studentii della III MAT vorrebbero far rinascere questo lugo storico, trovando un modo per renderlo più accessibile e pulito.

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

come possiamo facilitare l'arrivo al sito

raccogliamo idee e suggerimenti su come rendere più accessibile il sito

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση