πεπερασμένος

CleanElba

Un progetto per mantenere pulite le spiagge

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

I ragazzi dell III B Scienze Umane hanno deciso di scrivere un progetto per tutelare le spiagge dell'Isola, educare al turismo sostenibile e  ridurre i rifiuti.

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Creazione del documento

I ragazzi pubblicheranno il documento diviso in paragrafi.

Οι συντονιστές δημιουργούν ένα έγγραφο.

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση