πεπερασμένος

IDEA CHALLENGE

300 νέοι συζήτησαν στην 3η Εθνική Σύνοδο Νέων για το μέλλον τους και κατέληξαν σε εισηγήσεις προς την πολιτεία!

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Στο tab ''Participation'' παρουσιάζονται οι προτάσεις των νέων, οι οποίοι συμμετείχαν στην 3η Εθνική Σύνοδο Νέων. Μπορείτε να τις εμπλουτίσετε γράφοντας σχόλια και παράλληλα να τις ψηφίσετε!

Η 3η Εθνική Σύνοδος Νέων με τίτλο «Challenge your future: Δεξιότητες, Τάσεις, Ευκαιρίες», ασχολήθηκε με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι αναφορικά με την μετάβασή τους στην αγορά εργασίας, καθώς η απασχόληση συνεχίζει να αποτελεί το κύριο θέμα που τους προβληματίζει σήμερα.

Οι νέοι, κλήθηκαν να καταθέσουν τις απόψεις τους και να διαμορφώσουν προτάσεις προς την κυβέρνηση, στις ακόλουθες θεματικές:

  • Γνώσεις - Αυτά που πρέπει να γνωρίζουμε (βασικά μαθήματα του εκπαιδευτικού συστήματος και σύγχρονες θεματικές που πρέπει να συμπεριλάβει),  
  • Δεξιότητες - Πώς χρησιμοποιούμε αυτά που γνωρίζουμε (κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, επικοινωνία, συνεργασία),  
  • Χαρακτήρας - Πώς συμπεριφερόμαστε ως μέλη τοπικής και παγκόσμιας κοινωνίας (ήθος, ηγεσία, προσφορά),  
  • Μάθηση (Meta-Learning) - Πώς συνειδητοποιούμε τι μαθαίνουμε και πώς καλλιεργούμε την πεποίθηση ότι μέσα από σκληρή δουλειά μπορούμε να αναπτύξουμε τις ικανότητές μας.  

 

Γενικές πληροφορίες για τη Σύνοδο:

Η Σύνοδος έχει καθιερωθεί ως ο πλέον συμμετοχικός θεσμός διαβούλευσης των νέων με την πολιτεία και τελεί πάντα υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Στόχο έχει να θέσει τους νέους στο επίκεντρο αφού, βασική αρχή της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία είναι η συμμετοχή των ιδίων των νέων στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων σε όλα τα θέματα που τους αφορούν.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Ιστοσελίδα: http://onek.org.cy/synodos/ 

Τηλέφωνο: 25871470/1 

E-mail: youthconf@onek.org.cy

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Προτάσεις Πολιτικής

Οι προτάσεις διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο της 3ης Εθνικής Συνόδου Νέων. Μπορείτε ωστόσο να τις εμπλουτίσετε με τις δικές σας ιδέες, γράφοντας σχόλιο από κάτω. Μπορείτε επίσης να ψηφίσετε τις προτάσεις με τις οποίες συμφωνείτε!

1 0 0

Η ώρα της σκέψης

Μάθηση (Meta-learning)
victoras_kountouris 30/04/2018
1 0 0

Ανοικτό Σχολείο

Χαρακτήρας
mariadem 30/04/2018

Οι προτάσεις των νέων θα συμπεριληφθούν σε έγγραφο πολιτικής, το οποίο θα υποβληθεί στα αρμόδια κέντρα λήψης αποφάσεων για να τις λάβουν υπόψη.

Με τη λήξη της Συνόδου, τα αποτελέσματα των εργαστηρίων παρουσιάσθηκαν σε Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης στην οποία συμμετείχαν φορείς που συμβάλλουν στη διαμόρφωση των αποφάσεων που επηρεάζουν τους νέους, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο ότι οι εισηγήσεις τους θα συμπεριληφθούν στους σχεδιασμούς των πολιτικών εκπαίδευσης, απασχόλησης και ανάπτυξης.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση
Feedback