πεπερασμένος

Postavitev naprav za TRIM STEZO - Gradiško jezero

Občina želi v prostor okrog Gradiškega jezera umestiti nove fitnes naprave in naprave za trim stezo. V tem projektu bomo zbirali ideje - kje in kaj bi bilo najbolje postaviti.

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

S projektom bi radi zbrali ideje - kje postaviti kakšne naprave, da bi bila trim proga ob Gradiškem jezeru karseda privlačna za mlade.

Občina bo zbrane ideje mladih uporabila za projekt umestitve trim streze v prostor v letih 2018 in 2019.

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Glasovanje o oddanih predlogih vrst in lokacij naprav za trim stezo.

Glasuj za svoje najljubše naprave in lokacije

Rezultati glasovanja bodo upoštevani pri izbiri in sami umestitvi naprav v okolico Gradiškega jezera.


άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση