πεπερασμένος

Potrebe mladih v občini Lukovica

V okviru prve proaktivne kavarne za mlade v občini Lukovica se je pojavilo kar nekaj idej na temo potreb mladih v naši občini.

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

V okviru prve proaktivne kavarne za mlade v občini Lukovica se je pojavilo kar nekaj idej na temo potreb mladih v naši občini. V okviru hitre ankete, bi radi ugotovili katere so tiste potrebe oz. pomanjkanja mladih, ki so najbolj kritična, z namenom da bi se jih lahko kar najhitreje lotili izpolnit.

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Razvrščanje in izbiranje idej - česa si mladi želijo...?

V tej anketi želimo ugotoviti česa si mladi v občini Lukovica želijo.

Δεν βρέθηκαν προτάσεις

Rezultate bomo uporabili pri oblikovanju strategije za mlade v občini Lukovica ter za usmeritev delovanja Mladinskega kluba STIK.

Rezultati te ankete bodo predstavljeni na naslednji proaktivni kavarni, ki bo v Kulturnem domu Janka Kersnika v Lukovici, 8.6.2017 ob 17. uri.


άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση