πεπερασμένος

Kaj me na OPIN-u moti?

Razvijalce platforme zanima kaj uporabnike na OPIN-u moti. - Podaj svoje mnenje.

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Ob zaključku projekta "Aktivni mladi" želimo razvijalcem OPIN-a sporočiti kaj uporabnike na platformi moti. S podanimi mnenji in predlogi bodo lahko izboljšali orodja in naredili platformo bolj prijazno uporabnikom.

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Zbiranje kritik platforme OPIN in predlogov za izboljšave.

Povej razvijalcem kaj te na platformi OPIN moti in kako bi to lahko izboljšali oz. popravili.

Δεν βρέθηκαν προτάσεις

Vaša mnenja in predlogi bodo prenešeni razvijalcem platforme OPIN.


άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση