πεπερασμένος

Zbiranje idej za delovanje Mladinskega kluba STIK

Ob zagonu novega mladinskega kluba zbiramo ideje za usmeritev delovanja kluba.

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Ob zagonu novega mladinskega kluba zbiramo ideje za usmeritev delovanja kluba. Na proaktivni kavarni je nastalo veliko idej vendar jih ni nikoli preveč. Zbrati želimo najboljše in z njimi popestriti delovanje mladinskega kluba.

NAVDIH:

  • povezovanje/medgeneracijsko sodelovanje
  • predavanje varna uporaba interneta na OŠ za starejše
  • organizacija ekskurzije
  • popusti za člane kluba
  • predstavitveni video kluba
  • razstave v Dvorcu Rus

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Glasovanje o najboljših idejah

Glasujte za ideje, ki so po vašem mnenju najboljše.

Najboljše izglasovane ideje bomo poskušali uporabiti za delovanje kluba.

Rezultati tega projekta bodo predstavljeni na naslednji proaktivni kavarni, ki bo 8.6.2017 ob 17h v Kulturnem domu Janka Kersnika v Lukovici.


άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση