Udfaldsfasen

Du er næsten ved målstregen. Der er dog stadig arbejde forbundet med at forberede og omdanne projektresultaterne til et tilgængeligt output - som derefter skal kommunikeres til beslutningstagerne og videre ud i verden. Og glem ikke evalueringen!

Formidle resultaterne på en let tilgængelig, gennemsigtig og tiltalende måde

Uanset formen er det meget vigtigt, at resultaterne præsenteres på en gennemsigtig måde, som også appellerer til modtagerne. Da der er flere modtagere af resultaterne, er en målrettet indsats også meget relevant her. Man kan spørge de forskellige grupper af modtagere, hvordan de helst vil modtage resultaterne. Beslutningstagere ønsker det måske på én måde, medierne på en anden og de unge på en tredje.

Ud over at præsentere de faktiske resultater i form af idéer, anbefalinger eller andet er det også vigtigt, at du tydeliggør betydningen og relevansen af dine projektresultater. Du bør gøre det klart for alle, at der er et reelt kvalitetsresultat at hente ved at inddrage unge mennesker i beslutningsprocesserne. Med andre ord bør du bruge dine resultater til at vise, hvor godt det fungerer at inddrage unge.

5 nyttige tips, som du skal huske på i din resultatfase

 1. Præsenter dine resultater for beslutningstagere ansigt til ansigt
  Du bør være velforberedt til disse møder. Beslutningstagerne vil måske stille kritiske spørgsmål som antallet af deltagere, repræsentativitet, resultaternes legitimitet, informationsmaterialets neutralitet osv.

 2. Formidl dine resultater ud over beslutningstagningsniveauet
  Det er vigtigt at følge op på de unge deltagere. For det første bør du sende resultaterne til dem. For det andet bør du holde dem opdateret om de initiativer, der gennemføres for at få deres bidrag til at tælle, og hvilken virkning det har haft indtil videre.

 3. Vurder virkningen af dit projekt
  En konsekvensanalyse er altid nyttig. Hvis virkningen er lav, vil du lære, hvad du skal gøre anderledes i dit næste projekt. Hvis virkningen er stor, kan du bruge den, når du skal overbevise beslutningstagerne om, at de skal godkende dit næste eParticipationsprojekt for unge.
 4. Evaluere og støtte projektet fra start til slut
  Her vil evalueringsarkene fra hver af de fire faser være til stor nytte. Alt i alt bør du benytte lejligheden til at lære af, hvad der gik godt, og hvad der ikke gik godt, og reflektere over forslag til løsninger på dette.
 5. Iværksæt dit næste eParticipation-projekt for unge
  Generelt er borgerne - unge såvel som ældre - meget politisk engagerede efter at have deltaget i deltagelsesprocesser. Derfor er vores råd til dig at iværksætte dit næste projekt så hurtigt som muligt, så du kan fastholde denne energi. Det er denne form for energi, der er med til at holde vores demokrati i live!