Фаза на резултата

Почти сте на финала. Въпреки това все още има работа по подготовката и трансформирането на резултатите от проекта в достъпен продукт - който след това трябва да бъде съобщен на лицата, вземащи решения, и не само. И не забравяйте за оценктa!

Cъобщаване на резултатите по леснодостъпен, прозрачен и привлекателен начин.

Независимо от формата, много е важно резултатите да бъдат представени по прозрачен начин, който да се хареса и на получателите. Тъй като получателите на резултатите са няколко, тук са от голямо значение и целенасочените усилия. Можете да попитате различните групи получатели как биха предпочели да получават резултатите. Лицата, вземащи решения, може да искат да ги получат по един начин, медиите - по друг, а младите хора - по трети.

Освен че трябва да представите реалните резултати под формата на идеи, препоръки или други, важно е също така да изясните значението и уместността на резултатите от вашия проект. Трябва да разясните на всички, че от включването на младите хора в процесите на вземане на решения може да се получи реален качествен резултат. Казано по друг начин, трябва да използвате резултатите си, за да покажете колко добре работи участието на младите хора.

OPIN предлага специален "раздел за резултатите", където можете да публикувате резултатите от етапа на участие. Не забравяйте да го попълните за тези, които (отново) посещават вашия проект дори след неговото приключване.

Слушайте нашия подкаст: Гледни точки на вземащите решения.

Добре дошли в поредицата подкасти DiGY. В този епизод говорим за „Другата страна на масата: Гледните точки на вземащите решения“. Нашият гост днес е Джейсън Замит, старши мениджър за изследвания, стратегия и прилагане на младежка политика в Agenzija Zghazagh - Националната агенция за младежта на Малта.

5 полезни съвета, които трябва да имате предвид по време на фазата на резултатите

 1. Представете резултатите си лице в лице на лицата, вземащи решения
  Трябва да сте добре подготвени за тези срещи. Вземащите решения могат да задават критични въпроси като броя на участниците, представителността, легитимността на резултатите, неутралността на информационния материал и т.н. Повече тук

 2. Комуникирайте резултатите си отвъд нивото на вземане на решения
  Проследяването с младите участници е от съществено значение. Първо, трябва да им изпратите резултатите. Второ, трябва да ги информирате за инициативите, които се реализират, за да се зачете техният принос и какво въздействие е оказал досега.

 3. Оценете вашите дейности по проекта
  Съберете членовете на вашия екип за вътрешна оценка на вашите дейности по проекта. Помислете доколко сте реализирали целите, които сте поставили в идейната фаза. Подгответе няколко въпроса за оценка и поканете младите участници да отговорят на тях. Ще научите какво е минало добре и какво бихте могли да направите по различен начин следващия път.

 4. Покажете въздействието на вашия проект
  Успехът се измерва с въздействието, което правите. Оценката на въздействието е вашият шанс да покажете въздействието, което проектът е имал на много различни нива. Проучете въздействието върху вашата целева група (млади хора), върху нивото на вземане на решения, върху вашето населено място/регион, вашата организация и персонал. Ако проектът получи положителна оценка, лицата, вземащи решения, ще бъдат отворени за нов проект за електронно участие в бъдеще. Повече тук

 5. Инициирайте следващия си младежки проект за електронно участие
  Като цяло гражданите – както млади, така и стари – са много политически ангажирани, след като са участвали в процеси на участие. Затова нашият съвет към вас е да започнете следващия си проект възможно най-скоро, за да можете да поддържате тази енергия. Именно този вид енергия допринася за поддържането на нашата демокрация жива!

All texts and resources on this website have been funded by the European Commission as part of the Erasmus+ project DIGY and are published under the following licence:

License and Logos long