πεπερασμένος

Che vuoi approfondire?

Dopo aver partecipato alla Conferenza sul Web Marketing, quali materie vorresti approfondire? Per quale professione?

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Il progetto intende rilevare le aspettative dei giovani universitari sulle materie di loro interesse tra quelle illustrate nella Conferenza del 28 Novembre. Su questa base verranno organizzate altre Conferenze e Laboratori di eParticipation basati sulla "Sevitization" (l' Università al servizio  degli studenti, della Comunità  locale  e del mondo del lavoro).

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Scegliamo

Tra gli argomenti suggeriti, scegli i 3 più interessanti

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση