πεπερασμένος

VOTE OF THE BUDGET 2017-2018

You've listen to the presentation of the budget lines for next year. Do you approve the budget?

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

We are trying a tool for the vote of the budget : OPIN and its application.

You've listen to the presentation of the budget lines for next year. Do you approve the budget? 

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

VOTE OF AEGEE BUDGET 2017-2018

You've listen to the presentation of the budget lines for next year. Do you approve the budget?

Δεν βρέθηκαν προτάσεις

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση