dokončano

Што сакате да се промени / направи за подобрување на условите за млади во нашата општина?

Слободно пишувајте ги Вашите идеи за подобрување на условите за млади во нашата заедница.

Časovnica

Pobudnik še ni pripravil informacij o željenih izidih projekta.

drugi projekti te organizacije