dokončano

Уредување на задниот двор од СОУ Гимназија „Мирче Ацев“

Учениците од СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ покажаа интерес дека треба да се уреди задниот двор со цел поквалитетно користење на просторот.

Časovnica

informacije

Учениците од СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ покажаа интерес дека треба да се уреди задниот двор со цел поквалитетно користење на просторот. 

Ве очекуваме со Ваши коментари и идеи како да се уреди дворот.

Pobudnik še ni pripravil informacij o željenih izidih projekta.

drugi projekti te organizacije