dokončano

Бојадисување на горните спратови од дуќаните во Стара Чаршија

Идеја што ќе придонесе кон разноликост и разбивање на монотонијата во Стара Чаршија

Časovnica

informacije

Идеја за бојадисување во различни бои на горните спратови од дуќаните во Стара Чаршија, идеја што ќе придонесе кон разноликост и разбивање на монотонијата во Стара Чаршија и исто така може да придонесе кон зголемување на туризмот во веќе постоечката и добро позната чаршија

Hvala za udeležbo!

Ta projekt je že zaključen. Najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali na projektu!

Бојадисување на горните спратови од дуќаните во Стара Чаршија

/

0 0 0

Mozi

frosina.srbinoska 04. oktober 2017
0 0 0

Mozi

frosina.srbinoska 04. oktober 2017

Pobudnik še ni pripravil informacij o željenih izidih projekta.

drugi projekti te organizacije