dokončano

Затворен базен во Прилеп

Од работилницата за мапирање на потребите на младите која ја одржа Младински Совет- Прилеп се собраа неколку идеи за подобрување на условите за живот во локалната заедница, една од идеите е изградба…

Časovnica

informacije

Целта ќе биде да се отвори Затворен базен во Прилеп. Младите ќе можат да даваат идеи за локација и за услуги кои што би ги нудел базенот.

Kontakt za vprašanja

Marija Tashkoska

Kire Risteski 11a - Prilep

Telefon: +38975508804

Elektronska pošta Spletna stran

Hvala za udeležbo!

Ta projekt je že zaključen. Najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali na projektu!

Collect phase

Add new ideas and comment them.

Pobudnik še ni pripravil informacij o željenih izidih projekta.

drugi projekti te organizacije