dokončano

Обележување на велосипедски патеки низ улиците на градот Прилеп

По барање на младите од средното општинско училиште Ѓорче Петров апелираме низ улиците во град Прилеп, да се обележат велосипедски патеки.

Časovnica

informacije

По барање на младите од средното училиште Ѓорче Петров апелираме низ улиците во град Прилеп да се обележат велосипедски патеки.

Pobudnik še ni pripravil informacij o željenih izidih projekta.

drugi projekti te organizacije