πεπερασμένος

Уредување на задниот двор од СОУ Гимназија „Мирче Ацев“

Учениците од СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ покажаа интерес дека треба да се уреди задниот двор со цел поквалитетно користење на просторот.

Χρονοδιάγραμμα

πληροφορίες

Учениците од СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ покажаа интерес дека треба да се уреди задниот двор со цел поквалитетно користење на просторот. 

Ве очекуваме со Ваши коментари и идеи како да се уреди дворот.

Ευχαριστώ που συμμετείχατε!

Αυτό το έργο έχει ήδη τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας στο έργο!

Финализирање на предлогот

/

Δεν βρέθηκαν προτάσεις

Ο εκκινητής δεν έχει παράσχει ακόμη πληροφορίες για το αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου.

άλλα έργα από αυτήν την οργάνωση