Идейна фаза

Може да имате бегла идея за проект за електронно участие, който бихте искали да реализирате, например има въпрос, който спешно трябва да бъде обсъден с младежите. Или пък чувствате, че включването на младежите досега е било твърде недостатъчно и бихте искали да промените това и се питате как можете да го осъществите: това е така наречената "фаза на идеята". Тази ранна фаза на един проект с участие - без значение дали става дума за цифров или аналогов проект - често погрешно се подценява и не се дава достатъчно голям приоритет. Ако имате ясна представа за целта на проекта и за въздействието, което искате да постигнете, вероятността за успешно постигане на целите на проекта се увеличава.

Поставете реалистични цели за вашия проект

Трябва да си зададете следния въпрос: Какво искате да постигнете с проекта? Накратко, това е свързано с въздействието. Колкото по-ясно и реалистично можете да определите тези цели, толкова по-лесно ще ви бъде успешно да очертаете необходимите стъпки на проекта, за да постигнете желания резултат. Тъй като се занимавате с eУчастие и OPIN в частност – уверете се, че целите ви могат да бъдат постигнати с функционалностите на OPIN.

Винаги можете да създадете тестов акаунт и да си поиграете малко с възможностите, които предлага OPIN. Освен това настоятелно ви съветваме да прегледате ръководството и насоките.  

Скицирайте процеса на вашия проект за участие от А до Я

Буквата „e“ в eУчастие се отнася главно за метода на участие, който прилагате. За успешното изпълнение на проекта всъщност са необходими чисти умения за управление на проекти – същите както при провеждането на аналогови проекти с участие: Трябва да имате ясна представа за целта на вашия проект, въздействието, което искате да постигнете с него, и наличния бюджет. Това означава, че вече сте готови да направите груба скица на процеса от А до Я, който разбира се трябва да се впише в процеса на вземане на решения.

Да направите кратко описание на проекта от 2-3 страници е добра отправна точка. В това описание можете да включите:

 • Предисторията на проекта
 • Идеята на проекта и неговите цели
 • Методът (OPIN – или дори по-подробно: кои функции на OPIN и може би как планирате да ги комбинирате с други допълнителни методи като събития лице в лице)
 • Бюджетът
 • Времевата линия

12 полезни съвета, които трябва да имате предвид по време на вашата идейна фаза

 1. Отнесете се към участието сериозно!
  Никога не задавайте въпрос, на който не искате да ви се отговори! Когато имате отговора, вие сте длъжни да се опитате да го включите в процеса на вземане на решение. Повече тук

 2. Дръжте младите хора в основата на това, което правите!
  Това означава, че винаги трябва да включвате и да имате предвид перспективите на младите хора, когато вземате решения относно вашия проект. Включете млади хора в екипа си от самото начало и на всяка стъпка!

 3. Бъдете ясни във вашата цел(и) от самото начало.
  За да дефинирате правилно целта на вашия проект, трябва да разберете и начертаете процеса на вземане на решения, в който желаете младите хора да се намесят. Повече тук

 4. Поставете реалистични цели за вашия проект
  Колкото по-ясно и реалистично можете да определите целите си, толкова по-лесно ще ви бъде успешно да очертаете необходимите стъпки на проекта, за да постигнете желания краен резултат. Повече тук

 5. Бъдете ясни относно собствената си роля
  Като фасилитатор, например, на процес на младежко електронно участие, вие трябва да действате като „честен посредник“, а не да търсите конкретен резултат. Като честен брокер трябва да бъдете безпристрастен както в очите на младите хора, така и в очите на вземащите решения

 6. Картографирайте вашите млади участници.
  Друг много важен въпрос, който трябва да обмислите, е дали групата от млади участници трябва да бъде представителна за всички млади хора във, да кажем, вашата община. Наличието на представително балансирана група от млади хора, участващи във вашия проект, ще направи резултатите по-политически легитимни. Повече тук

 7. Картографирайте вашите поддръжници, които са в позиция да вземат решения.
  Дори когато властта за вземане на решения е подкрепила вашия проект от самото начало, все още е много уместно да картографирате кои са вашите истински поддръжници. Повече тук

 8. Осигурете ресурси за вашия проект.
  Осигуряването на човешки и финансови ресурси е предизвикателство, специфично за контекста. Един много полезен начин да започнете е като се свържете с вашия Национален младежки (информационен) съвет. Има опит в предоставянето на съвети по подобни въпроси и никой няма да познава по-добре средата за младежко участие във вашата страна. Повече тук

 9. Включете младите хора във вашата проектна идея.
  Трябва да тествате първоначалната идея за проект върху вашата целева група, да ги оставите да я оспорват и да поискате тяхното мнение. Това е начин да избегнете непривлекателна идея и да излезете с проект, в който младите хора наистина биха участвали, когато се реализира. Повече тук

 10. Поканете вземащите решения на борда.
  Трябва също така да тествате идеята си върху вашите поддръжници с власт за вземане на решения и да им дадете възможност да предоставят обратна връзка. Повече тук

 11. Актуализирайте скицата на вашия проект. И говорете за това с младите представители и хората, които вземат решения. Първо, това гарантира прозрачност в процеса, и второ, и двете групи могат – да се надяваме – да видят, че сте ги изслушали. Повече тук.

 12. Интегрирайте оценката във всяка фаза на вашия проект
  Това е особено вярно, ако проектът ще се изпълнява за по-дълъг период. Основните въпроси, които трябва да зададете на себе си (и на вашия екип), са: Какво мина добре? Какво можеше да се направи по различен начин? Повече тук

All texts and resources on this website have been funded by the European Commission as part of the Erasmus+ project DIGY and are published under the following licence:

License and Logos long