Idejna faza

Morda imate idejo o e-participativnem projektu, ki bi ga želeli izvesti in zahteva nujno razpravo z mladimi. Ali pa se vam zdi, da je bilo vključevanja mladih doslej premalo, kar bi radi spremenili, in se sprašujete, kako to uresničiti: temu pravimo "idejna faza ". Ta zgodnja faza participativnega projekta - ne glede na to, ali gre za digitalni ali analogni projekt - je pogosto podcenjena in posvečamo ji premajhno prednost. Če imate jasno predstavo o namenu projekta in učinku, ki ga želite doseči, se poveča verjetnost, da boste uspešno dosegli njegove cilje.

Postavite realne cilje za svoj projekt

Zastavite si naslednje vprašanje: Kaj želite doseči s projektom? To je povezano z učinkom. Bolj jasno in bolj realistično kot boste opredelili te cilje, lažje boste uspešno začrtali potrebne korake za dosego želenega rezultata projekta. Ker se očitno ukvarjate z e-participacijo in še posebej s sistemom OPIN, se prepričajte, da je vaše cilje mogoče doseči s funkcionalnostmi sistema OPIN.

Vedno lahko ustvarite testni račun in se poigrate z možnostmi, ki jih ponuja OPIN. Prav tako vam svetujemo, da prelistate priročnik in smernice uporabe OPIN-a.

Skicirajte potek svojega projekta od A do Ž

"E" v besedi eParticipacija se nanaša predvsem na participativno metodo, ki jo izvajate. Za uspešno vodenje projekta so dejansko potrebne veščine projektnega vodenja - enake kot pri vodenju analognih participativnih projektov: imeti morate jasno predstavo o namenu svojega projekta, učinku, ki ga želite z njim doseči, in razpoložljivem proračunu. To pomeni, da ste sedaj pripravljeni narediti grobo skico procesa od A do Ž, ki mora seveda ustrezati procesu odločanja.

Dobro izhodišče je kratek opis projekta na 2-3 straneh. V ta opis lahko vključite:

 • ozadje projekta
 • idejo o projektu in njegove cilje
 • metodo (OPIN - ali še bolj podrobno: katere funkcionalnosti OPIN-a želite uporabiti in kako jih nameravate kombinirati z drugimi metodami, kot so npr. dogodki ena-na-ena)
 • proračun
 • časovni načrt

12 koristnih nasvetov, ki jih morate upoštevati v idejni fazi

 1. Sodelovanje vzemite resno!
  Nikoli ne postavite vprašanja, na katerega ne želite odgovora! Ko dobite odgovor, ste ga dolžni poskusiti upoštevati v postopku odločanja. Več tukaj
 2. Naj bodo mladi v središču vašega delovanja!
  To pomeni, da morate pri sprejemanju odločitev o svojem projektu vedno vključevati in upoštevati stališča mladih. Mlade vključite v svojo ekipo že na samem začetku in na vsakem koraku!
 3. Že od začetka jasno opredelite svoj(-e) namen(-e)
  Da bi pravilno opredelili namen svojega projekta, morate razumeti in začrtati proces odločanja, v katerega želite, da mladi posežejo. Več tukaj
 4. Postavite realistične cilje za svoj projekt
  Bolj jasno in realistično kot boste opredelili svoje cilje, lažje boste uspešno začrtali potrebne korake za dosego želenega končnega rezultata. Več tukaj
 5. Jasno opredelite svojo vlogo
  Kot spodbujevalec procesa e-participacije mladih, morate delovati kot "pošten posrednik" in ne smete smete stremeti k določenemu oz. specifičnemu rezultatu. Kot pošten posrednik morate biti nepristranski, tako v očeh mladih kot tudi odločevalcev.
 6. Načrtujte vključenost mladih udeležencev
  Zelo pomembno je razmisliti tudi, ali je skupina mladih udeležencev reprezentativna za vse mlade, v npr. vaši občini. Če bo v vašem projektu sodelovala reprezentativno uravnotežena skupina mladih, bodo rezultati tudi bolj politično legitimni. Več tukaj
 7. Opredelite svoje podpornike, ki imajo moč odločanja
  Tudi če nosilci odločanja že od začetka podpirajo vaš projekt, je še vedno zelo pomembno, da se vprašate in opredelite, kdo so vaši resnični podporniki. Več tukaj
 8. Zagotovite sredstva za svoj projekt
  Zagotavljanje človeških in finančnih virov je specifičen izziv. Za začetek je zelo koristno, da se obrnete na Mladinski svet Slovenije. Ta ima namreč strokovno znanje in izkušnje pri svetovanju o tovrstnih zadevah in nihče ne pozna okolja za sodelovanje mladih v vaši državi bolje. Več tukaj
 9. Vključite mlade v svojo projektno idejo
  Vašo začetno projektno idejo morate preizkusiti na svoji ciljni skupini, ji dovoliti, da jo izpodbija in jo prositi za povratno informacijo. Tako se boste izognili nezanimivi ideji in namesto tega pripravili projekt, pri katerem bi mladi dejansko sodelovali. Več tukaj
 10. Povabite k sodelovanju nosilce odločanja
  Svojo idejo morate preizkusiti tudi na podpornikih, ki imajo močjo odločanja in jim omogočiti, da podajo povratne informacije. Več tukaj
 11. Posodobite skico svojega projekta
  In se o njej pogovorite s predstavniki mladih ter z osebami, ki imajo moč odločanja. Prvič, to zagotavlja transparetnost postopka in drugič, obe skupini lahko - upajmo - vidita, da ste jima prisluhnili. Več tukaj
 12. Evalvacijo vključite v vsako fazo svojega projekta
  To še posebej velja, če bo projekt trajal dlje časa. Glavna vprašanja, ki si jih morate zastaviti (in vaši ekipi) so: Kaj je šlo dobro? Kaj bi lahko naredili drugače? Več tukaj

Vsa besedila in vire na tej spletni strani je financirala Evropska komisija v okviru projekta DIGY programa Erasmus+ in so objavljeni pod naslednjo licenco:

License and Logos long